Το  Δικηγορικό Γραφείο, λόγω μακρόχρονης εξιδείκευσης και δικηγορικής - δικαστηριακής εμπειρίας, παρέχει εξειδικευμένη νομική υποστήριξη, παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών της χώρας. 

Αναλαμβάνει υποθέσεις αστικών και εμπορικών διαφορών και της εξ αυτών ποινικής ευθύνης.

 
Ενδεικτικά αναφέρονται 
 

Οικογενειακές διαφορές

Εμπορικές διαφορές

Μισθωτικές διαφορές

Διαφορές από μεταφορές - ασφαλίσεις εμπορευμάτων (φορτίων)

Διαφορές από εργατικά και ναυτεργατικά ατυχήματα

Εργατικές διαφορές

Διαφορές από ατυχήματα αυτοκινήτων

Διαφορές ακινήτων

Αναζήτηση

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών