Διορισμός προσωρινής διοίκησης νομικού προσώπου.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   52/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Όταν ζητείται να διορισθεί προσωρινή διοίκηση νομικού προσώπου, εφαρμόζεται αποκλειστικά η διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Σε επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να ληφθούν μέτρα ρυθμιστικά της καταστάσεως με προσωρινή διαταγή μόνο κατ' εφαρμογή του άρθρου 781 ΚΠολΔ.

Αν η απόφαση εκδόθηκε κατ' εσφαλμένη διαδικασία, το ένδικο μέσο είναι παραδεκτό, εφόσον επιτρέπεται, είτε βάσει της διαδικασίας που εφαρμόσθηκε, είτε βάσει αυτής που έπρεπε να εφαρμοσθεί.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   52/2009

Απόσπασμα……Όταν ζητείται να διορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 69 ΑΚ, προσωρινή διοίκηση νομικού προσώπου, εφαρμόζεται αποκλειστικά η διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 786 ΚΠολΔ), σε επείγουσες δε περιπτώσεις μπορεί να ληφθούν μέτρα ρυθμιστικά της καταστάσεως με προσωρινή διαταγή μόνο κατ' εφαρμογή του άρθρου 781 ΚΠολΔ. Στην προκείμενη περίπτωση, επομένως, έπρεπε να εφαρμοσθεί η διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και όχι η εφαρμοσθείσα από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ ΚΠολΔ). Εξάλλου, αν η απόφαση εκδόθηκε κατ' εσφαλμένη διαδικασία, το ένδικο μέσο είναι παραδεκτό, εφόσον επιτρέπεται είτε βάσει της διαδικασίας που εφαρμόσθηκε, είτε βάσει αυτής που έπρεπε να εφαρμοσθεί (Ολ.ΑΠ 5/1985). Κατ' ακολουθίαν των σκέψεων αυτών, στην προκείμενη περίπτωση, κατά της υπ' αριθμ…..αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που, δικάζοντας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έκανε δεκτή την αίτηση της αναιρεσείουσας για τον διορισμό προσωρινού διαχειριστή, παραδεκτώς ασκήθηκε έφεση. Ο πρώτος λόγος της αναιρέσεως, συνεπώς, με τον οποίο, όπως το περιεχόμενο αυτού εκτιμάται, προβάλλεται η αιτίαση ότι το Εφετείο, κρίνοντας παραδεκτή την έφεση παρά το ότι η εκκαλούμενη απόφαση, απαγγελθείσα κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, δεν προσβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 699 ΚΠολΔ σε κανένα ένδικο μέσο, υπέπεσε στην πλημμέλεια του άρθρου 559 αριθ.14 ΚΠολΔ, είναι αβάσιμος. 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών