Δήλωση για μη παράσταση σε πολιτική δίκη .

 

ΔΗΛΩΣΗ

Του …………………………..Δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α...........)

 

ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ:

Προκειμένου να συζητηθεί ενώπιον του…………………………

κατά τη δικάσιμο της   ……….….. ……Τμήμα ……….…πιν…

η από ……………….…………          

 

ΤΩΝ

…………………………………………………………………

………………………………………………………………

ΚΑΤΑ

……..……………………………………………………….

……………………………………………………………

συμφωνώ ως πληρεξούσιος δικηγόρος τ ….

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

να συζητηθεί η υπόθεση χωρίς να παραστώ κατά την εκφώνησή της.

Αθήνα …………..

…….ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙ…. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών