ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ………………….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΗΣ …………..

 

ΔΗΛΩΣΗ

……………….. Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ ………).

 

Κύριε Πρόεδρε,

σας δηλώνω ότι είμαι συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου …………., η υπόθεση του οποίου εκδικάζεται κατά την συνεδρίασή σας της ……..

Επειδή κατά την ημέρα αυτή, ως δικηγόρος Αθηνών συμμετέχων στην αποχή, που κήρυξε για την ……..η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, απέχω από την άσκηση των καθηκόντων μου ως συνήγορος υπεράσπισης, παρακαλώ, όπως αναβάλετε την παρούσα υπόθεση σε σύντομη δικάσιμο κατόπιν σχετικού αιτήματος, που θα σας υποβάλει ο κατηγορούμενος.

Αθήνα

Μετά τιμής 

 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών