Παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και επικοινωνίας ανηλίκου τέκνου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 359 ΠΚ, ως ισχύει

1. Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής του ανηλίκου τέκνουµε τρόπο ώστε το ανήλικο να υποστεί στερήσεις, ή να αναγκαστεί να δεχτεί βοήθεια άλλων, τιμωρείται µε φυλάκιση μέχρι (1) έτους.

2. Όποιος µε πρόθεση δεν συμμορφώνεται με την συμφωνία επικοινωνίας του ανηλίκου τέκνου, τιμωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον (6) μηνών.

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών