Αυτεπάγγελτη δίωξη όσων παρεμποδίζουν πλειστηριασμό.

1. Σύμφωνα με την νεοψηφισθείσα τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 334 ΠΚ με τον νόμο «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, θεσμοθετήθηκε η αυτεπάγγελτη δίωξη, με απειλή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, όσων, παρά την θέληση του συμβολαιογράφου, με σκοπό την παρακώλυση του πλειστηριασμού, εισέρχονται παράνομα, ή παραμένουν, στο γραφείο του συμβολαιογράφου κατά την διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ή στον χώρο του ειρηνοδικείου στην περίπτωση του κλασικού πλειστηριασμού.

2. Αν δε προκαλέσουν διακοπή, ή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του πλειστηριασμού, διώκονται αυτεπάγγελτα με απειλή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.

3. Όσοι δε, με αφορμή τον πλειστηριασμό, προκαλέσουν σωματικές βλάβες κατά των συμβολαιογράφων που διενεργούν τον ηλεκτρονικό, ή κλασσικό πλειστηριασμό, διώκονται αυτεπάγγελτα με απειλή φυλάκισης μέχρι τρία έτη (παρ. 2  του άρθρου 315 ΠΚ).

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών