Χειρονακτική εργασία.

Π.Δ. 397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές κατά τη χειρονακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ». 

α) Ο εργοδότης υποχρεούται, να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα, ή να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα και ιδίως τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων από τους εργαζόμενους.

β) Όταν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων από τους εργαζομένους, ο εργοδότης υποχρεούται να τους παρέχει τα κατάλληλα μέσα, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος που διατρέχουν κατά την χειρωνακτική διακίνηση των φορτίων (γάντια για προστασία από κοψίματα, γδαρσίματα ή τρυπήματα, μπότες, ή παπούτσια ασφαλείας, με ενισχυμένο το πάνω μέρος των δακτύλων για την προστασία τους από πτώση αντικειμένων).

γ) Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στους εργαζομένους τις κατάλληλες οδηγίες για την σωστή μεταφορά φορτίων με τα χέρια και ο εργαζόμενος να τις τηρεί, όπως

1. Να εκτιμά το φορτίο και αν είναι αναγκαίο να κάνει μία δοκιμαστική ανύψωση σε ύψος μερικών εκατοστών.

2. Να μην επιχειρεί να σηκώσει μόνος του φορτίο πολύ βαρύ, πολύ ογκώδες ή δύσκολο να μεταφερθεί.

3. Να φροντίζει να μην υπάρχουν εμπόδια στο δρόμο που θα ακολουθήσει.

4. Να πάρει την θέση ανύψωσης με τα πόδια ανοιχτά και έχοντας το ένα πόδι λίγο πιο μπροστά προς την κατεύθυνση που θα κινηθεί.

5. Να λυγίζει τα γόνατα του. Oι μύες της πλάτης πρέπει να είναι χαλαρωμένοι.

6. Να πιάνει σταθερά το φορτίο.

7. Να σηκώνει το φορτίο με την πλάτη ίσια, όχι κυρτή, και τα μπράτσα κοντά στο σώμα, έτσι ώστε το βάρος να μεταφέρεται στους μύες των ποδιών.

8. Να βαδίζει προς την προγραμματισμένη κατεύθυνση, κρατώντας το φορτίο κοντά στο σώμα του.

9. Να μη μεταφέρει φορτίο, που του εμποδίζει την ορατότητα.

10. Να φορά γάντια, όταν είναι δυνατόν, για προστασία από κοψίματα, γδαρσίματα ή τρυπήματα.

11. Να φορά μπότες ή παπούτσια ασφαλείας με ενισχυμένο το πάνω μέρος των δακτύλων για την προστασία τους από πτώση αντικειμένων.

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών