Εργατικό ατύχημα και παραγραφή αξιώσεων.

1. Με τον Ν. 551/1915

α) Η παραγραφή των αξιώσεων του εργαζομένου κατά του υπαιτίου σε αποζημίωση παραγράφεται μετά τριετία από το ατύχημα.

β) Για τους συγγενείς του σε περίπτωση θανάτου του παραγράφεται μετά τριετία από το θάνατο του παθόντος.

2. ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ

α) Η παραγραφή των αξιώσεων του εργαζομένου με το κοινό δίκαιο είναι πενταετής από τότε που ο εργαζόμενος έλαβε γνώση της ζημίας και του προς αποζημίωση υποχρέου.

β) Θεωρείται ότι ο εργαζόμενος, ή οι συγγενείς σε περίπτωση θανάτου του, γνωρίζουν  τον υπόχρεο, όταν αυτοί γνωρίζουν τόσα περιστατικά, ώστε βάσει αυτών να μπορεί να εγερθεί αγωγή εναντίον ορισμένου προσώπου με ελπίδες επιτυχίας. Δεν αρκούν απλές εικασίες, υποψίες ή εξ αμελείας άγνοια.

Αν μπορούν να διαπιστωθούν το όνομα και η διεύθυνση του υποχρέου σε αποζημίωση προσώπου, τότε ο παθών, ή οι συγγενείς, θεωρείται ότι γνωρίζουν το πρόσωπο του υποχρέου κατά το χρόνο που αυτοί,  ερευνώντας, θα μπορούσαν να το πληροφορηθούν (ΑΠ 141/2007).

3. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΚΑ  

α) Η παραγραφή των αξιώσεων του εργαζομένου κατά του ΙΚΑ είναι τριετής από την αναγγελία του ατυχήματος.

β) Αν οι συνέπειες του εργατικού ατυχήματος δεν εκδηλωθούν αμέσως, αλλά αργότερα και σιγά-σιγά, στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία για την αναγγελία αρχίζει από τότε που εκδηλώθηκαν οι συνέπειες του ατυχήματος.

γ) Σε περίπτωση επιδείνωσης προϋπάρχουσας πάθησης από ατύχημα, η προθεσμία αρχίζει από τον χρόνο εκδήλωσης της επιδείνωσης. Χρειάζεται η Υγειονομική Επιτροπή να γνωματεύει ειδικά για την ύπαρξη και το χρόνο εκδήλωσης της επιδείνωσης (ΣτΕ 2378/79).

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών