Υπόδειγμα κλήσης ως αγνώστου διαμονής.

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για την εταιρία με την επωνυμία …….. όπως νόμιμα εκπροσωπείται, πρώην εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός ……και ήδη αγνώστου διαμονής, του νομίμου εκπροσώπου αυτής ……….του ……..πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός………και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλουμένους άμα όπως παραστούν κατά την συζήτηση της παρούσας, που είχε προσδιορισθεί αρχικώς την ………και εξ αναβολής την ……..σύμφωνα με το  συνημμένο …….πιστοποιητικό του …….Αθηνών, όπου ανωτέρω αρμοδίως ορίζεται.

Αθήνα

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών