Υπόδειγμα δήλωσης για μη παράσταση σε υπόθεση κατά την εκφώνηση.

ΔΗΛΩΣΗ

………………Δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α.       )


ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ:

Προκειμένου να συζητηθεί ενώπιον του…………………………

κατά τη δικάσιμο της   ……….….. ……Τμήμα ……….…πιν…

η από …………      …….…………          

ΤΩΝ

…………………………………………………………………

………………………………………………………………

ΚΑΤΑ

……..……………………………………………………….

……………………………………………………………

συμφωνώ ως πληρεξούσιος δικηγόρος τ ….

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

να συζητηθεί η υπόθεση χωρίς να παραστώ κατά την εκφώνησή της.

Αθήνα …………..

…ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙ…. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών