Διακοπή δίκης λόγω πτώχευσης.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ    952/2009 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η κήρυξη της πτώχευσης διαδίκου αποτελεί λόγο διακοπής της δίκης, που άρχισε πριν από αυτή και αφορά την πτωχευτική περιουσία.

Η διακοπή επέρχεται από την γνωστοποίηση του λόγου της προς τον αντίδικο κατά έναν από τους οριζόμενους σ' αυτό τρόπους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η σχετική προφορική δήλωση στο ακροατήριο από πρόσωπο που έχει δικαίωμα να επαναλάβει τη δίκη, όπως είναι και ο σύνδικος της πτωχεύσεως.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ    952/2009 

Απόσπασμα……..Από τη διάταξη του άρθρου 286 περ. γ' Κ.Πολ.Δ. - η οποία, κατά το άρθρο 573§1 Κ.Πολ.Δ., εφαρμόζεται και στην αναιρετική διαδικασία - προκύπτει ότι η κήρυξη της πτωχεύσεως διαδίκου αποτελεί λόγο διακοπής της δίκης που άρχισε πριν από αυτή και αφορά την πτωχευτική περιουσία. Η διακοπή επέρχεται, κατά το άρθρο 287 Κ.Πολ.Δ., από την γνωστοποίηση του λόγου της προς τον αντίδικο κατά έναν από τους οριζόμενους σ' αυτό τρόπους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η σχετική προφορική δήλωση στο ακροατήριο από πρόσωπο που έχει δικαίωμα να επαναλάβει τη δίκη, όπως είναι και ο σύνδικος της πτωχεύσεως, ο οποίος εκπροσωπεί κατά νόμον (άρθρο 534 Εμπ.Ν. και ήδη άρθρα 17 Ν.3588/2007) τον πτωχεύσαντα. 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών