Τέθηκε σε εφαρμογή από σήμερα (1-7-2022) σε πρώτη φάση, η «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας» για τους εργαζομένους στις Τράπεζες και στα Σούπερ Μάρκετ. Η απογραφή των εργαζομένων στις παραπάνω επιχειρήσεις, εντός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ/Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31/08/2022.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να κατεβάσουν στο κινητό τους τηλέφωνο την εφαρμογή «myErgani mobile app» που είναι διαθέσιμη δωρεάν στις πλατφόρμες Google Play και App Store. Για την είσοδο χρειάζονται οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης του Taxisnet. Η εφαρμογή παρέχει στους εργαζόμενους της πρώτης φάσης  πρόσβαση στην ατομική Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (σε μορφή QR Code), η οποία θα χρησιμοποιείται καθημερινά κατά την προσέλευση/αποχώρηση για την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας. Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη και την λήξη της εργασίας, ο εργαζόμενος θα προβάλλει τον QR κωδικό προς ανάγνωση από την εφαρμογή Ergani CardScanner mobile app. Μετά την επιτυχή ανάγνωση της Κάρτας Εργασίας, δηλαδή του QR code, ο εργαζόμενος θα βλέπει στην οθόνη ένα μήνυμα επιβεβαίωσης με τα στοιχεία της δήλωσης Κάρτας Εργασίας που πρόκειται να υποβληθεί αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Ο εργαζόμενος, αφού ταυτοποιηθεί, αποκτά πρόσβαση στην καρτέλα χρήστη, όπου είναι καταγεγραμμένα τα στοιχεία του ιδίου και του εργοδότη, ή των εργοδοτών, στους οποίους απασχολείται. Οι εργοδότες είναι ομαδοποιημένοι σε δύο κατηγορίες, ενεργός και παλαιότερος. Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στον εργαζόμενο, είτε απασχολείται σε έναν, είτε σε περισσότερους εργοδότες ταυτόχρονα, να παρακολουθεί την εργασιακή του σχέσης και τα βασικά χαρακτηριστικά της.

Από σήμερα (1-7-2022) οι επιχειρήσεις της πρώτης φάσης έχουν την υποχρέωση να κοινοποιούν στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, καθημερινά σε πραγματικό χρόνο, τα στοιχεία του πραγματικού χρόνου εργασίας (έναρξης και λήξης της εργασίας) για κάθε εργαζόμενο που εργάζεται με φυσική παρουσία την εκάστοτε ημέρα στον χώρο της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν την δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης του συστήματος ωρομέτρησης, εφ όσον διαθέτουν τέτοιο, με τον νέο μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, το υπουργείο Εργασίας διαθέτει την εφαρμογή Ergani CardScanner. Η εφαρμογή Ergani CardScanner υποστηρίζει φορητές συσκευές (smartphone και tablet) με λειτουργικό σύστημα Android OS ή iOS. Είναι απαραίτητη η χρήση συσκευής με κάμερα και η απρόσκοπτη σύνδεση στο διαδίκτυο, μέσω WiFi ή/και 4G δικτύου κινητής τηλεφωνίας, για την άμεση υποβολή των γεγονότων προσέλευσης/αποχώρησης του εργαζομένου. Οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να ολοκληρώσουν την διαδικασία ταυτοποίησης με τους κωδικούς OΠΣ ΙΚΑ/ΕΦΚΑ της επιχείρησης, ή με κωδικούς Παραρτήματος που έχουν δημιουργήσει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ειδικά για τον μηχανισμό υποβολής δηλώσεων Κάρτας Εργασίας. Οι εργοδότες έχουν πρόσβαση στις δηλώσεις Κάρτας Εργασίας που υποβάλλονται αυτόματα από την εφαρμογή CardScanner για κάθε ανάγνωση Ψηφιακής Κάρτας εργαζομένου, καθώς τα δεδομένα αποθηκεύονται και είναι διαθέσιμα στον εργοδότη, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (eservices.yeka.gr)