Σύμφωνα με την με αριθμό 38866/2022 (ΦΕΚ τεύχος Β 2030/21.4.2022) απόφαση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από 1-5-2022 ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, έχει ως εξής

α) Για τους υπαλλήλους στα 713 ευρώ.

β) Για τους εργατοτεχνίτες στα 31,85 ευρώ.

Σημείωση 1

Στον ιδιωτικό τομέα καταβάλλονται 14 μισθοί (Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα, Επίδομα Άδειας)

Σημείωση 2

Ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο προσαυξάνονται μέχρι και 30% ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας, που έχει συμπληρώσει ο εργαζόμενος πριν τις 14-2-2012.