Το Δικηγορικό Γραφείο του Χρίστου Καραμπάγια, λόγω μακρόχρονης εξειδίκευσης και δικηγορικής - δικαστηριακής εμπειρίας, παρέχει εξειδικευμένη νομική υποστήριξη, παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών της χώρας.

Αναλαμβάνει υποθέσεις αστικών και εμπορικών διαφορών και της εξ αυτών ποινικής ευθύνης.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Διαφορές ακινήτων

Οικογενειακές διαφορές

Εργατικές διαφορές

Εμπορικές διαφορές

Μισθωτικές διαφορές

Διαφορές από εργατικά και ναυτεργατικά ατυχήματα

Διαφορές από μεταφορές - ασφαλίσεις εμπορευμάτων (φορτίων)

Διαφορές από ατυχήματα αυτοκινήτων